نمایندگی و خدمات پس از فروش سامسونگ، تعمیرات تخصصی گوشی سامسونگ، تبلت سامسونگ، لپ تاپ سامسونگ

ابتدا محل عبور صدا تا میکروفون را تمیز نمایید. درصورت برطرف نشدن میکروفون گوشی سامسونگ را تعویض کنید. سپس قطعات مسیر میکروفون و آى سى درایور آنرا تعویض کنید.

میکروفون گوشی سامسونگ تعویض شود.

ابتدا میکروفون گوشی سامسونگ تعویض شود سپس قطعات مدار میکروفون و آى سى درایور تعویض گردد.

ابتدا میکروفون گوشی سامسونگ تعویض شود سپس قطعات مسیر آن و آى سى درایور چک شود. این ایراد میتواند از مدار آنتن هم باشد.